Arbeidsrettet tiltak

Vekst og personlig utvikling i meningsfullt arbeid

Våre tiltaksområder

Et ikon som skal vise lærer og elever

AFT - Arbeidsforberedende trening

15 tiltaksplasser innen AFT

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Tiltaket tilbyr tilrettelagt arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring i trygg og skjermet arbeidsmiljø. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe ordinært arbeid. Tiltaket inkluderer kartlegging av kompetanse og karriereveiledning for deltaker, samt hospitering i ordinær virksomhet.

Varighet: Ordinær tid på tiltaket er 1 år, men kan ved behov utvides 1 år til etter avtale med NAV. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og ut fra mulighetene dine i arbeidsmarkedet.

 

 

Ikon av en hånd og sirkel

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

21 tiltaksplasser innen VTA

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til deg som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.

 

Gjennom dette tiltaket kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med oppgaver som er tilpasset dine behov og evner. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelegging, og til å kvalifisere deg til ordinært arbeid ved produksjon varer og utføre tjenester.

Varighet: Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Ønsker du å bli en del av vårt team?

Kontakt ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om hvordan du søker. Kom gjerne på en omvisning for å se hvordan vi har det her på Vadsøya!

Kontakt oss