Om tiltaksarrangøren i Vadsø

Fokus på mestring og personlig utvikling gjennom meningsfylt arbeid

Om bedriften

Varanger ASVO er en arbeidssamvirkebedrift som er heleid av Vadsø kommune. Bedriften er tiltaksarrangør for NAV Vadsø og kan tilby ulike program innen tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har også et tilbud om arbeidspraksis til ungdommer i samarbeid med Vadsø videregående skole. I tillegg har vi mulighet til å ha lærekandidater i fagene byggdrifter og institusjonskokk.

Individuelt tilpasset arbeid

Varanger ASVO har som mål å hjelpe mennesker som i korte eller lengre perioder har behov for en tilrettelagt arbeidsplass eller arbeidstrening i trygge omgivelser. Alle arbeidsoppgaver blir tilpasset den enkeltes behov og evner med fokus på mestring og personlig utvikling. Vi har et tett samarbeid med kommunen og det lokale næringslivet i Vadsø som alle støtter oss gjennom rekruttering av arbeidskraft og ved å benytte seg av våre produkter og tjenester.

Hva vi kan tilby

Varanger ASVO tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter som markedsføres under merkenavnet Tundra. Bedriften jobber blant annet med dokumentmakulering, utlån av kommunale hjelpemidler, rydding av Vadsø by, tekstilproduksjon, gravering, trykking av logo på klær, pizzabaking, jobbfrukt og salg av ved. Vi har også butikkutsalg på øya hvor vi selger egenproduserte produkter og arbeidsklær fra Bekken & Strøm. Vi leverer varer og utfører oppdrag for kommune, lokalt næringsliv og private kunder.

Ikon av en medalje

Sertifiseringer

Varanger ASVO er ISO-sertifisert

Ikon av et handshake

Samarbeidspartnere

Vadsø kommune
NAV Vadsø