Vi ser dine muligheter

Arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid i Vadsø

Vekst og utvikling gjennom arbeid

Varanger ASVO er en arbeidssamvirkebedrift i Vadsø. Vi har som mål å gi mennesker med midlertidig eller varig nedsatt arbeidsevne muligheter til å leve et aktivt yrkesliv. Vi er en tiltaksarrangør for Nav Vadsø og tilbyr tiltak innen arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid, samt et tilbud til elever som ønsker arbeidspraksis i samarbeid med Vadsø videregående skole. I tillegg har vi mulighet til å ha lærekandidater i fagene byggdrifter og institusjonskokk.

Varanger ASVO

Ikon som viser til arbeidsøker

For deg som vil jobbe

Ønsker du deg tilbake i arbeidslivet? Varanger ASVO kan hjelpe deg. Vi er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV Vadsø og tilbyr flere arbeidsmarkedstiltak. Sammen finner vi veien til mestring, utvikling og et arbeid du kan trives med.

Våre tiltaksområder
Ikon av en arbeider, utstyr og tavle

For arbeidsgivere

Vil din bedrift bidra til sosial vekst? Vi samarbeider med både kommuner og bedrifter i regionen for å skape trygge og positive miljøer som fremmer mestring og utvikling for den enkelte arbeidstaker. Lurer du på hva du kan bidra med når det gjelder praksisplass? Ta kontakt for å avtale et møte.

Min bedrift ønsker å bidra